FLASH NEWS

आज साँझबाट देवगुरु बृहस्पति ग्रह अस्त हुँदै

 

आज साँझबाट देवगुरु बृहस्पति ग्रह अस्त हुँदै, कस्ता-कस्ता कार्य गर्दा अस्तमा दोष लाग्दैन ?