FLASH NEWS

तपाईलाई कंगाल बनाउँछ !!

 

भुलेर पनि बाथरुममा नराख्नुस यी चिज, तपाईलाई कंगाल बनाउँछ !!