FLASH NEWS

एक हजार बढी कुखुरा नष्ट

 

चाँंगुनारायणका कुखुरा फार्महरुमा बर्ड फ्लु्, एक हजार बढी कुखुरा नष्ट