FLASH NEWS

एक हजार १३७ जनाको आँखाको परीक्षण

 

एक हजार १३७ जनाको आँखाको परीक्षण, ६४ जनामा को मोतिविन्दुको शल्यक्रिया