FLASH NEWS

ओलीको टिप्पणी- राजतन्त्र मान्नेहरू स्वार्थी

 

ओलीको टिप्पणी- राजतन्त्र मान्नेहरू स्वार्थी, फटाहा, मुर्ख र अज्ञानी हुन्