FLASH NEWS

चाँंगुनारायणका कुखुरा फार्महरुमा बर्ड फ्लु्

 

चाँंगुनारायणका कुखुरा फार्महरुमा बर्ड फ्लु्, एक हजार बढी कुखुरा नष्ट