FLASH NEWS

सरकारी विद्यालयमा गुणस्तर वढाउने भन्दै नीजि विद्यालयका गाडी गाउँ प्रवेश गर्न निषेध

 

सरकारी विद्यालयमा गुणस्तर वढाउने भन्दै नीजि विद्यालयका गाडी गाउँ प्रवेश गर्न निषेध