FLASH NEWS

उद्धार र राहतमा कठिनाई 

 

टर्कीमा पुनः भुकम्प, उद्धार र राहतमा कठिनाई