FLASH NEWS

२०० मेगावाट विद्युत प्रवाहका लागि पूर्वाधार तयार

 

नयाँ मोदी–लेखनाथ प्रसारण लाइन सञ्चालनमा, २०० मेगावाट विद्युत प्रवाहका लागि पूर्वाधार तयार